เกษตรแฟร์ปากช่อง

12 ม.ค.
ในวันเด็กที่ผ่านมานี้ผมได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ อ.ปากช่อง และยังได้เข้าร่วมงาน “เกษตรแฟร์ปากช่อง 53”  ที่ไร่ข้าวโพดสุวรรณ หรือชื่อเดิมคือไร่ธนะฟาร์ม เพราะในอดีตไร่ข้าวโพดแห่งนี้เคยเป็นของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาก่อน แต่เมื่อท่าได้เสียชีวิต ทางรัฐบาลก็เลยโอนมาเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเชียว ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนดอกไม้นานาพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้ ได้ถูกนำมาจัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาชมและถ่ายรูปกันครับ ภายในงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 53 ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางการเกษตร มีสินค้าการเกษตรรวมทั้งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกซื่อมากมายให้เลือกกันครับ
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดรถไว้สำหรับชมไร่สุวรรณ ทางด้านแปลงสาธิตนอกจากจะมีความสวยงามที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสอดแทรกความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้พื้นที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่ช่วยสร้างแร่ธาตุและเป็นอาหารให้กับดินครับ เช่น ปอเทือง และพืชตระกูลถั่ว
(บวบเหลี่ยม)

(ต้นทานตะวันบานเต็มทุ่งเลย)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: